Vuosikokous 14.3.2017

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 14.3.2017 Mynämäen Osuuspankin kerhotiloissa.


Kokouksen avauspuheenvuorossa puheenjohtaja Kimmo Suominen kiitti seuran jäseniä onnistuneesta vuodesta. Metsästys oli onnistunutta hirvieläimissä ja suurpedoissa.
Lisäksi pidimme hiljaisen hetken keskuudestamme poistuneille seuran jäsenille Antti Malmbergille sekä Sauli Salmiselle.

Tämän jälkeen seura jakoi palkinnot kilpailuista sekä kulukorvaukset pienpetopyytäjille.Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Ali-Keskikylä
Sihteeriksi valittiin Mikko Luostarinen


Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat J-M Lehtonen ja O.Nikulainen
Johtokunnasta erovuoroisia jäseniä oli kolme. Kahdelle valittiin korvaaja, koska heillä oli sääntöjen mukaiset kaudet täynnä.

Jari Kaskinen -> jatkaa
Tommi Puntala -> tilalle J-M Lehtonen
Ari Halonen -> tilalle Matti Rinnola13§


Seura päätti maksettavaksi kulukorvauksia pienpetopyytäjille 5€ / saaliiksi saatu eläin (kettu, minkki, supikoira). Seuran sihteerille on esitettävä saaliiksi saadun eläimen vasen etutassu 15.1.2018 mennessä, jotta kulukorvausta vois aada.


15§


Jaostoissa seuraavia muutoksia:

Kenneljaosto: Ari Juha lopetti pitkällisen jaoston vetämisen ja siirtyi syrjään. Tilalle kokous valitsi Marko Hannulan koollekutsujaksi. Lisäksi jaostoon tuli uutena Eemeli Johansson.

Suurpetojaostossa Heikki Sikilä pyysi eroa. Hänen tilalleen valittiin Timo Kyrölä.

Hirvijaostossa Risto Leppänen pyysi eroa. Tilalle valittiin Timo Nurmi.

Peijaistoimikunnassa Pentti Ahlqvist pyysi eroa. Tilalle valittiin Erja Valtonen.


16§


Johtokunta
esitti kokoukselle Pertti Rekolaa vapaajäseneksi. Kokous hyväksyi
ehdotuksen.


17-18§

Seuraan valittiin uusia jäseniä neljä kappaletta, jotka olivat täyttäneet jäsenvelvoitteensa.
Uusia koejäseniä tuli kuusi kappaletta. Seurallamme on koejäseniä tällä hetkellä 11 henkilöä, joka on postitiivinen saavutus seuralle.


Kokouksen lopuksi johtokunta piti järjestäytymiskokouksen, jossa seuran uudeksi sihteeriksi alittiin Mikko Luostarinen