Ohjeet näytteenottoon ja sen lähettämiseen saaliiksis aadusta villisiasta

VILLISIKANÄYTTEIDEN LÄHETTÄMINEN ELÄINTAUTITUTKIMUKSIIN

Evira pyytää metsästäjiä lähettämään näytteitä metsästetyistä luonnonvaraisista villisioista ja ilmoittamaan
kuolleena löydetyistä ja liikenneonnettomuuteen joutuneista luonnonvaraisista villisioista. Kaikki lähetetyt
näytteet tutkitaan afrikkalaisen sikaruton, klassisen sikaruton ja Aujeszkyn taudin varalta.
Kuolleina löytyvät villisiat


Afrikkalaisen sikaruton tutkimuksiin on erittäin tärkeää saada itsestään kuolleita ja sairaalta vaikuttaneita
villisikoja. Myös pitkään kuolleena ollut ja pilaantunut ruho kannattaa tutkia ASF‐viruksen varalta, sillä virus
säilyy raadoissa pitkään. Kuolleena löydetystä tai sairaasta villisiasta tulee ilmoittaa viipymättä
paikalliselle kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille ja mahdollisen patologisen tutkimuksen varalta
Eviran Helsingin toimipisteeseen (erikoistutkija Taina Laine p. 050 373 6614, taina.laine@evira.fi) tai
erikoistutkija Teija Kokkonen p. 040 5250822, teija.kokkonen@evira.fi).


Palkkio
Evira maksaa metsästäjille palkkiona 40 euroa / yhdestä villisiasta lähetetyt näytteet. Vaihtoehtona
rahakorvaukselle metsästäjä voi lähettää trikiininäytteet tutkittavaksi korvauksetta. Tällöin trikiinituloksen
saa kahden viikon kuluessa. Naarasvillisioista maksetaan lisäpalkkiota 60 euroa, kohtunäytteen on oltava
mukana näytelähetyksessä. Kuolleena löydetyistä tai oireilevista villisioista ilmoittamisesta Evira maksaa
palkkiona 100 euroa / villisika.


Brusellabakteeri
Luonnonvaraisissa villisioissa voi esiintyä brusellabakteeria, joka voi tarttua villisiasta ihmiseen.
Perusterveille ihmisille tartuntariski oireettomasta villisiasta on hyvin vähäinen. Noudata suolistamisen ja
nylkemisen yhteydessä hyvää hygieniaa, käytä kertakäyttöhansikkaita ja pese kädet lopuksi hyvin. Raakoja
ruhonosia ja elimiä ei suositella annettavaksi koirille. Brusellabakteeri tuhoutuu lihasta, joka kypsennetään
täysin kypsäksi.


Näytteet virustutkimuksiin
Näytteeksi lähetetään villisian munuainen, perna ja verta, sekä emakoilta 5‐10 cm pala kohdunsarvea ja
karjuilta kivekset. Munuaiset sijaitsevat ruhon keskiosassa vatsaontelon selkäpuolella, molemmin puolin
selkärankaa. Toinen munuainen riittää näytteeksi. Perna on pitkänomainen, melko litteä, väriltään
tummanpunainen elin, joka on kiinnittynyt mahalaukun kylkeen ruhon vasemmalla puolella. Kohtu on
kooltaan vaihteleva Y:n muotoinen elin, jonka runko‐osa on peräsuolen ja virtsarakon välissä. Runko‐osasta
haarautuvat oikea ja vasen kohdunsarvi. Naaraan koko, ikä sekä mahdolliset tiineydet vaikuttavat kohdun
kokoon. Verinäytteeseen ei oteta hyytymiä, muita kudospaloja tai roskia.
Näytteet trikiinitutkimuksiin
Näytteeksi otetaan lihasnäyte villisian etujalan lihaksista, kielestä ja/tai palleasta. Jotta laboratoriolla olisi
riittävästi näytemateriaalia myös mahdollisia varmistustutkimuksia varten, toivotaan noin 50 g
lihasnäytteitä. Vähimmäiskoko näytteelle on 10 g lihasta. Lihasnäyte otetaan mieluiten niin, että siinä ei ole
mukana rasvakudosta, jännettä eikä kielen pintakerrosta. Palleanäyte otetaan pallean lihaksikkaasta osasta.


Näytteenottotarvikkeet
Elin‐ ja lihasnäytteet pakataan muovipusseihin, mutta verinäyte pitää ottaa erityiseen verinäyteputkeen. Jos
verinäyteputkia ei ole saatavilla, otetaan pelkät elinnäytteet muovipusseihin. Näytteenottovälineitä
lähetetään tilauksesta Evirasta metsästysseuroille, alueellisiin riistakeskuksiin ja riistanhoitoyhdistyksille.
Verinäyteputkia voi kiiretilanteessa pyytää myös paikalliselta kunnaneläinlääkäriltä. Näytteenottovälineitä
on toimitettu alueellisiin riistakeskuksiin:
Uudenmaan alueellinen riistakeskus (puh. 029 431 2332 tai uusimaa@riista.fi )
Kaakkois‐Suomen alueellinen riistakeskus (puh. 029 431 2222 tai kaakkois‐suomi@riista.fi )
Pohjois‐Karjalan alueellinen riistakeskus (puh. 029 431 2292 tai pohjois‐karjala@riista.fi )
Suomen riistakeskus, Laitialan toimipiste (puh. 029 431 2116)


1/2017
Perusohjeet näytteenottoon:
1. Ota näytteet mahdollisimman pian eläimen kuoleman jälkeen.
2. Pakkaa munuainen ja perna samaan pakkaukseen ja kohtu/kivekset sekä verinäyteputki
omiin pakkauksiinsa; kahteen päällekkäiseen muovipussiin.
3. Jos lähetät näytteitä trikiinitutkimukseen, laita trikiininäytteet omaan pakkaukseensa,
kahteen päällekkäiseen muovipussiin.
4. Jäähdytä pakkaukset noin jääkaappilämpötilaan ennen lähettämistä. Lämpimään
vuodenaikaan jäähdytys voi vaatia säilytystä viileässä paikassa, mielellään
jääkaappilämpötilassa yön yli.
5. Kääri pussit sanomalehti‐, talous‐ tai muuhun imevään paperiin ja sen jälkeen vielä yhteen
muovipussiin.
6. Laita muovipussi kuljetusta kestävään pussiin tai laatikkoon, johon laitetaan mukaan
täytetty lähete ja palkkiolomake.
7. Jos lähetät samassa paketissa näytteitä useasta eläimestä, merkitse yhden eläimen
näytepussit ja vastaava lähete samalla numerolla.
8. Lähetä näytteet Eviraan Helsinkiin Matkahuollon mukana heti pyyntiä seuraavana
arkipäivänä. Näytteiden viimeinen lähetyspäivä on torstai. Säilytä perjantaina otetut
näytteet kylmässä viikonlopun yli ja lähetä ne maanantaina.
9. Osoite: EVIRA, VIROLOGIA, MUSTIALANKATU 3, 00790 HELSINKI
10. Evira maksaa Matkahuollon lähetyskulut, näytteet lähetetään Matkahuollon normaalina
rahtina (vastaanottaja maksaa)


Lähete
Lähetteen voi kirjoittaa myös vapaamuotoisesti, kunhan kaikki tarvittavat tiedot (lähettäjän yhteystiedot ja
villisian pyyntipaikka) tulevat mukaan. Lähetteeseen on tärkeä kirjata, jos villisialla on havaittu sairauden
oireita tai suolistuksessa havaitaan normaalista poikkeavia muutoksia.
Palkkion saamiseksi metsästäjän tulee täyttää palkkiolaskulomake ja lähettää se Eviraan. Palkkiolaskun voi
lähettää samassa lähetyksessä näytteiden kanssa. Vaihtoehtona rahakorvaukselle metsästäjä voi lähettää
trikiininäytteet tutkittavaksi korvauksetta. Tällöin palkkiolaskulomaketta ei lähetetä.
Virustautiseurannan tutkimusvastaus
Evira lähettää tutkimusvastauksen näytteiden lähettäjälle, jos lähetteeseen on merkitty lähettäjän
postiosoite. Metsästetyistä villisioista otettujen näytteiden tutkimusvastaus tulee yleensä lähettäjälle sekä
alueelliselle riistakeskukselle kuukauden kuluessa näytteiden lähettämisestä. Metsästetyn villisian lihan voi
käyttää normaalisti, vaikka Eviran tutkimusvastaus virustautien esiintymisestä ei olisi vielä valmistunut.
Trikiinitutkimusten tutkimusvastaus
ASF – näytteiden rahapalkkion vaihtoehtona tehtävien trikiinitutkimusten vastauksen saaminen kestää
keskimäärin 2 viikkoa. Jos trikiinitutkimustulos tarvitaan nopeammin, on tutkimus Oulun Evirassa
maksullinen tai näytteet tulee lähettää trikiininäytteitä tutkivaan Eviran hyväksymään muuhun
laboratorioon.
Jos villisian lihaa luovutetaan tai myydään käytettäväksi metsästäjän oman talouden ulkopuolella, on siitä
ensin tutkittava trikiinien esiintyminen ja odotettava trikiinitutkimustuloksen valmistumista. Myös omassa
taloudessa käytettävän villisianlihan osalta Evira suosittelee ottamaan trikiininäytteen ja odottamaan
tulosta ennen lihan syömistä.