Kesäkokous 2015

Seuran kesäkokous järjestettiin 26.8.2015 Mietoisten säästöpankin kerhohuoneella. Läsnä oli 39 varsinaista jäsentä ja neljä koejäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kimmo Suominen ja sihteerinä Matti Karhunen.

Seuran puheenjohtaja Kimmo Suominen  piti avauspuheen kokoukselle. Hän muistutti metsästyskurista. Jhadin päätyttyä on kerättävä roskat ja hylsýt, sekä vietävä ne asianmukaiseen paikkaan. Myöskään saaliin perkuujätteitä ei ole soveliasta jättää näkösälle, mikäli saalis perataan maastossa. Tiestöllä, varsinkin pienillä, on muistettava pitää nopeus mahdollisimman alhaisena.

Kokous piti hiljaisen hetken Jaakko Järvisen ja Raikas Lainion muistolle.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Suominen

Pöytäkirjan tarkastajat A.Ahlqvist ja O.Nikulainen

Kokoukselle luettiin Suomen Metsästäjäliiton terveiset koskien mm. mahdollisuutta hakea liitolta rahoitusta tiettyihin seuran hankkeisiin. Johtiokunta nosti myös keskusteluun kokevatko seuran jäsenet metässtäjäliiton jäsenyydestä saamansa edut liiton seuralta perimän jäsenmaksun arvoiseksi. Seuran jäsenmaksusta menee 20% liitolle korotuksen jälkeen (lue uutisista Metsästäjäliiton jäsenmaksun korotuksesta).

Koejäseniä seuraamme tuli yksi lisää.

Rauhoitusalueeksi kokous päätti Nuuskalan alueen. Alueella saa metsästää sorkkaeläimiä sekä pienpetoja  loukulla maanomistajan luvalla. Alueen rajat saatavana sihteeriltä.

Koulutusalueeksi määrättiin Hyypän alue. Alue koostuu Hyypäntien-Yläneentien-Valpperintien sekä Nousiaisten rajan sisälle jäävästä alueessta. Alueella ei saa ampua metäsjänistä.

10§

Rauhoitettua riistaa ovat fasaanit, peltopyyt sekä naaras teeri. Häiriöksi olevat fasaanit saa poistaa. Huomioikaa myös metsästyskiintiöt.

11§

Saaliskiintiöt per jäsen:

Kaksi metsäkaurista (huom. kaúriinmets.sääntö)
Kaksi uros teertä
Kaksi metsäjänistä

Lisäksi jäsenellä voi olla vain kaksi hirvbieläinten ruokintapaikkaa käytössään.

14§

Tiedoksi:

Hirvipeijaiset 12.3.2016 yhdessä Ms Erän kanssa Mietoisten Maamiesseurain talolla.


15§

Muut esille tulleet asiat.

Tuomo Lintusalon törkeästä metsästysrikoksesta saama tuomio on saanut lainvoiman (hovioikeus). Täten hänet on erotettu Ms Repo Ry:stä.

Mynämäen alueen RHY järjestää syksyllä koululaispäivän Lemussa.