Vierailukäytäntö

Metsästysseura Repo r.y:n vierailukäytäntö metsästyskaudelle 2017 – 18

Koe- ja ulkojäsenellä ei ole vierasoikeutta.
Seuran varsinainen jäsen voi ottaa metsästysvieraita mukaansa maksettuaan
etukäteen 15 euron suuruisen päivä- ja
vieraskohtaisen vierailumaksun. Metsästysvieraita voi ottaa mukaansa myös
kahdeksi peräkkäiseksi päiväksi, jolloin vieraskohtainen vierailumaksu on 25
euroa, kattaen nämä molemmat päivät. Vieraskorttia ei tarvitse lunastaa lintujahtiin noutavan koiran kanssa
ilman asetta, silloin tällöin tapahtuvaan ajavankoiran koetteluun tai
virallisesti järjestettyihin, etukäteen lehdessä ilmoitettuihin, yhteiskettujahteihin
mikäli niihin osallistuu seuramme jäseniä eikä seuran alueella mahdollisesti
järjestettäviin ilves- tai susijahteihin.
Seuran varsinaisella jäsenellä on myös oikeus ottaa kerrallaan kaksi vierasta,
ilman koiraa, mukaansa kettujahtiin tarvitsematta lunastaa vieraskorttia. Kaurista lukuunottamatta vieraan saalista ei lueta isännän kiintiöön,
vaan vieraalla on oikeus metsästää kiintiöityä riista seuran kesäkokouksessa
päätettyjen saaliskiintiöiden puitteissa.

Vieraskortti on aina lunastettava
etukäteen, joko maksamalla pankkiin, seuran puheenjohtajalta tai seuran
sihteeriltä ja korttiin on kirjattava samassa yhteydessä vieraan nimi, isännän
nimi sekä metsästyspäivän päivämäärä.


Vuosikorttikäytäntö: Seuran
puheenjohtaja voi tarvittaessa antaa Metsästysseurue Meth-Miesten entisille jäsenille
vuosikortin, joka oikeuttaa 25 euron vuosimaksulla pienriistan metsästykseen
seuran alueilla, seuran kesäkokouksessa määriteltyjen rauhoitusten ja
kiintiöiden mukaisesti, yhden metsästyskauden ajan kerrallaan. Vuosikortti ei
anna henkilölle oikeutta ottaa mukaansa metsästysvieraita seuran alueille.


Ms
Mynämäen Erä r.y:n, My Karjalan Korvenkävijät r.y:n ja Ms Repo r.y:n välillä
noudatetaan yhteistyösopimuksen neljättä pykälää, joka kuuluu seuraavasti:4 § Jäsenen oikeudet


Yhteistyötoiminnassa
olevien seurojen keskinäiseen metsästysvierailuun ei tarvita vieraskorttia.
Kunkin seuran jäsenellä on oikeus ottaa jahtivieraita ko. seuroista yhtä
enemmän kuin on isäntäseurueen edustajia jahdissa. Ammuttu riista luetaan ampujan henkilökohtaiseen kiintiöön.


Yhteistyötoiminnassa
olevalle seuralle maansa vuokranneella
yhteistyösopimusseuran jäsenmaanomistajalla on oikeus pienriistan ja peuran
metsästykseen kotipalstallaan, riippumatta siitä minkä seuran jahtialueeseen
palsta sisältyy.


Metsäkauriin
metsästyksestä on sovittu yhteistyötoimikunnan kokouksessa 28. kesäkuuta 2007
yhteistyösopimusseurojen kesken seuraavasti:


Yhteistyösopimusseuran
jäsenmaanomistajalla on oikeus metsäkauriin metsästykseen kaikilla
omistamillaan palstoilla, poislukien ajavalla koiralla tapahtuvaa metsästystä. Yhteistyötoiminnassa olevien seurojen keskinäisessä metsästysvierailussa kiintiöityjen riistaeläinten kiintiöinä käytetään isäntäseuran kiintiöitä, mikäli ne ovat pienemmät kuin vieraan oman seuran asettamat kiintiöt.