Ms Repo r.y:n Metsästyskauden 2018 - 2019 Kaurisjahtisääntö



- Yhdyshenkilö on Juha-Martti Lehtonen, puh.nro 040-7373 737 .

-Vuosittain kaadettavien kauriiden lukumäärän päättää metsästysseuran
kesäkokous. Metsästystä on rajoitettu siten, että kullakin jahtiin
osallistujalla on oikeus kaataa viisi kaurisyksilöä
metsästyskaudella 2018 – 2019. Mikäli jahtiin osallistuja haluaa kaataa enemmän
kauriita, tulee hänen ottaa yhteys yhdyshenkilöön, joka harkintansa mukaan
myöntää oikeuden lisäkaatoihin, yksi kaato kerrallaan.

-Ampuja on velvollinen ilmoittamaan kaadot, kaatoyritykset ja haavakot
välittömästi tai viimeistään seuraavan vuorokauden aikana yhdyshenkilölle.

- Seura laatii kauriiden kaatoilmoitukset, joten kaadettujen kauriiden ikä- ja sukupuolitiedot, aikuinen/vasa
tarkkuudella, sekä koko- että ruhopaino,
kaatomaa tilan tarkkuudella, kaatopaikan koordinaatit sekä kaatajan
metsästäjänumero on ilmoitettava
yhdyshenkilölle., jonka tulee ilmoittaa kaadot sähköisesti Suomen
Riistakeskuksen Oma Riista palveluun seitsemän vuorokauden sisällä kaadosta. Tiedot
kerätään talteen myös seuran omiin arkistoihin.

-Koejäsenellä on oikeus osallistua aseellisena kaurisjahtiin.

-Yhteistyöseurojen jäsenet eivät tarvitse vieraskorttia kaurisjahdissa ja kaadettu
kauris kuuluu kaatajalle.

-Myös ulkopuolisten metsästysvieraiden osallistuminen jahtiin aseellisena on
sallittua.

-Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa
lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja, seuran sääntöjä sekä naapuriseurojen
kanssa tehtyjä sopimuksia.

-Mahdollisista kaurisjahdissa tapahtuneista rikkeistä tai laiminlyönneistä
koituvista seuraamuksista päätetään seuran sääntöjen mukaan.

-Kaurisjahtiin osallistuva seuran jäsen on velvollinen osallistumaan myös
hirvieläinten talvilaskentaan.

-Kaurisjahdissa suositellaan käytettäväksi oranssia vaatetusta kuten muissakin
hirvieläinjahdeissa.

-Kaurisjahdissa on lupa käyttää ajavaa koiraa vasta 30. syyskuuta 2017 alkaen.