Tällä tietoa vuosittaisesta hirven- ja peuranmetsästyksestä. Täältä löytyvät mm. ohjeistukset.

Yhteisalueet:

Salavaisten ja Sydänperän alueet ovat seuramme käytössä parittomina viikkoina.
Sydänperän alueella meillä on oikeus metsästää peuroja omalla vuoroviikollamme. Pelloilta kytättäessä täytyy kunnioittaa alueella olevia ruokintapaikkoja.

Hirven metsästys:

Jahtikausi alkaa 14.10.2017. Peltohirvet aikaisintaan 1.10.2017. Jos maanomistaja erikseen pyytää aikaisemmin, niin keskustelu asiasta jahtipäällikön kanssa.
Kokoonnutaan kello 7.30 lahtivajalle

Perinteinen naistenpäivä lauantaina 28.10.2017.


Jahtipäällikkö Erkki Lehto 040-3113848.

Lupia 29 kpl (19 isoa ja 20 vasaa).


Valkohäntäpeuran metsästys:

Jahtikausi alkaa kytistelyn osalta 1.9.2017 ja ajometsästyksen osalta 30.9.2017

Jahtipäällikkö Arto
Ali-Keskikylä, puh. 050-538 5898

Peurajahtikausi alkaa 1.9.2017
kyttäysmetsästyksellä. Ajojahti alkaa 30.9.2017.
Lupia 105 kpl.
Jakauma 55 aikuista (27 urosta, 28 naarasta) ja 100 vasaa.

Kaatoilmoitus on tehtävä
jahtipäällikölle 24h sisällä. Loppukaudesta ilmoitus tulee tehdä
puhelimella tai sähköpostilla viimeistään seuraavana aamupäivänä.
Lahtivajalla olevalle lomakkeelle tehdään
mahdollisimman pian aina kaatoilmoitus
,
josta tulee seurata
kaataja, kaadettu eläin ja sen tiedot, paikka, koordinaatit,
rekisterinumero ja maanomistaja.
Lomakkeelle merkitään myös,
jos lihat saa toinen metsästäjä.

Jokaisella peurajahtiin
osallistuvalla on käytössään 1 oma lupa. Seuran käyttöön tulee 6 aikuista.
Pankista voi ostaa eneintään 3 lupaa, ammuttava vasikkoina 31.12.1017 mennessä.
Jos lupia on tammikuussa 2018 vielä jäljellä kaikki jäljellä olevat luvat menevät jakoon.
Jokainen metsästäjä saa ostaa enintään 2 lupaa lisää itselleen tammikuussa. Jahtipäällikkö kertoo, mitä tammikuussa ammutaan.
Pankkipeuroja ammuttaessa tulee varmistua metsästyksenjohtajalta, että lupia on jäljellä ja joulukuusta
eteenpäin jokaisen kytikselle menevän tulee varmistua lupien riittävyydestä, myös oman luvan kohdalla !!


Alkukaudesta tulee keskittyä vasojen ja naaraiden ampumiseen. Pikkupukkeja saa kaataa luvalla 1.11
alkaen ja säästettävät ns. kasvavat pukit ovat rauhoitettuja 1.12.2017 asti. Ns. kasvavat pukit (katso alta Riistakeskuksen ohje) suositellaan säästämään koko kauden (riistakeskuksen ohjeet, sarvien leveys alle korvien ja sarvien koko pieni, sarvipuoliskon pituus alle 50cm, niin säästetään).
Vähintään 10-piikkistä saa kaataa 1.12.2017 alkaen.
Kuitenkin on muistettava, että kaikille ei riitä aikuista peuraa.

Jahtiin meneminen:

Omalle tai toisen ilmoitetulle ruokinnalle mentäessä kytikselle, niin siitä ei tarvitse erikseen
ilmoittaa jahtipäällikölle.
Mentäessä muualle kuin ilmoitettuun ruokintaan (esim peltokytis tai liikuteltava standi),
tästä tulee ilmoittaa etukäteen jahtipäällikölle aina.
Koirajahtiin/ yhteisjahtiin lähdettäessä tulee olla mukana joko jahtipäällikkö, tai varapäällikkö. Jahtipäällikön
tulee aina tietää koira/yhteisjahdeista ja sunnilleen alue minne ollaan menossa. Lisäksi koirajahdista tulee ilmoittaa seuran whatsapp ryhmässä.

Maanomistajalta on pyydettävä lupa, jos puuhun aikoo kiinnittää standin.

Pukeutuminen jahtiin.
Metsästysasetuksen mukaan metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista tai oranssia
päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta.

Tämä ei koske rakennelman suojasta metsästävää henkilöä, eikä
treestandiltä metsästävää jousimetsästäjää.
Maapassissa tulee aina pitä huomiovaatetusta, sekä siirryttäessä kopille/standille ja sieltä pois.

Rangaistukset:
Jos ampuu ns. säästettävän pukin, menettää peuran seuralle 1.12.2017.
Jos ampuu pukin ennen 1.11.2017, menettää oikeutensa pankkilupiin loppukaudeksi.
Muissa mahdollisissa rikkomuksissa toimitaan jahtipäällikön ja johtokunnan yhdessä päättämällä
tavalla.

Vierailu:
Jäsen voi ottaa peurajahtIin vieraan maksamalla etukäteen seuran vierasmaksun.
Vieras noudattaa seuran vierailusääntöjä kaikilta osin.
Vieras voi ampua isännän oman kiintiöluvan. Ei pankkilupia.
Vierailun tarkoitus ei saa olla maksullinen jahti, vaan vieras voi ampua isännän oman luvan isännälle.

Mikäli lupatilanne niin vaatii, voi peurapäällikkö määrätä kaadetun eläimen käytettäväksi muuhun tarkoitukseen.
Vieraan tulee etukäteen esittää metsästyksenjohtajalle ampumakoetodistus, metsästyskortti ja aseenkantolupa.


Pankkiluvan maksu:
Pankkiluvat tulee maksaa viimeistään 5 päivän sisällä kaadosta seuran tilille. Uutta lupaa ei saa ennen maksua !
Tilinumero on FI74 5280 0040 0115 46
Aikuisen pankkilupa masaa 30€ ja vasan 15€.

peurojen_sarvisuositukset.jpg