Tällä tietoa vuosittaisesta hirven- ja peuranmetsästyksestä. Täältä löytyvät mm. ohjeistukset.

Yhteisalueet:

Salavaisten alueet ovat seuramme käytössä parittomina viikkoina.
Sydänperän alueella meillä on oikeus metsästää peuroja omalla vuoroviikollamme. Pelloilta kytättäessä täytyy kunnioittaa alueella olevia ruokintapaikkoja.

Hirven metsästys:

Jahtikausi alkaa 13.10.2018. Kokoonnutaan kello 7.30 lahtivajalle
Peltohirvet 1.9.2018. Kytikselle maanomistajan toiveesta.
Perinteinen naistenpäivä lauantaina 27.10.2018.

Jahtipäällikkö: Ari Kilpeläinen O4OO-924 340

Lupia 31,5kpl (21 isoa ja 21 vasaa).


Valkohäntäpeuran metsästys:

Jahtikausi alkaa kytistelyn osalta 1.9.2018 ja ajometsästyksen osalta 29.9.2018

Jahtipäällikkö Aleksi Ahlqvist,
puh. O41-544 6261Peurajahdin säännöt 2018-2019

Jokaisella peurajahtiin osallistuvalla on käytössään yksi (1) oma lupa. Seuran käyttöön tulee 5 lupaa. Pankista voi ostaa lupia 1.9-31.12 enintään 3,5 , joista 1 voi olla naaras, muut vasikoita.
Jos lupia on 1.tammikuuta 2018 vielä jäljellä kaikki jäljellä olevat luvat menevät jakoon.
Jahtipäällikkö seuraa pankin käyttöä ja tarvittaessa määrää ammuttavan yksilön, tai sulkee pankin.
Pankkipeuroja ammuttaessa tulee varmistua metsästyksenjohtajalta, että lupia on jäljellä ja 1. tammikuuta
eteenpäin jokaisen kytikselle menevän tulee varmistua lupien riittävyydestä, myös oman luvan kohdalla !

Alkukaudesta tulee keskittyä vasojen ja naaraiden ampumiseen, pikkupukkeja saa myös halutessaan ampua heti alkukaudesta. Uroksia voidaan kaataa maksimissaan 35, joten uroskiintiötä seurataan ja ilman jahtipäällikön lupaa ei saa ampua kahta urosta. Kuitenkin on muistettava, että kaikille ei riitä aikuista peuraa.
Säästettävät ns. kasvavat ja isot pukit ovat rauhoitettuja 15.11.2018 asti. Ns. kasvavat pukit suositellaan säästämään koko kauden (riistakeskuksen ohjeet, sarvien leveys alle korvien ja sarvien koko pieni, sarvipuoliskon pituus alle 50cm, niin säästetään. Kaavio lopussa).

Kaatoilmoitus on tehtävä jahtipäällikölle 24h sisällä. Loppukaudesta ilmoitus tulee tehdä puhelimella tai sähköpostilla viimeistään seuraavana aamupäivänä. OmaRiistaan voi tehdä ilmoituksen kaadosta itse, mutta tästä tulee mainita jahtipäällikölle, jotta hän voi tarkistaa tiedot.
Lahtivajalla olevalle lomakkeelle tehdään mahdollisimman pian aina kaatoilmoitus, josta tulee ilmetä:
kaataja, kaadettu eläin ja sen tiedot, paikka, koordinaatit, rekisterinumero ja maanomistaja.
Lomakkeelle merkitään myös, jos lihat saa toinen metsästäjä.

Mikäli lupatilanne niin vaatii,
voi peurapäällikkö määrätä kaadetun eläimen käytettäväksi muuhun tarkoitukseen.
Seura varaa käyttöönsä 5
lupaa.
Seuralla on lupia käytössään 120, jotka jakaantuvat 70 aikuista ja 100 vasaa.

Jahtiin meneminen:

Omalle tai toisen ilmoitetulle ruokinnalle mentäessä kytikselle, niin siitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa jahtipäällikölle.
Mentäessä muualle kuin ilmoitettuun ruokintaan (esim peltokytis tai liikuteltava standi), tästä tulee ilmoittaa etukäteen jahtipäällikölle aina.

Koirajahtiin/yhteisjahtiin lähdettäessä tulee olla mukana joko jahtipäällikkö, tai varapäällikkö.
Jahtipäällikön tulee aina tietää koira/yhteisjahdeista ja sunnilleen alue minne ollaan menossa. Lisäksi koirajahdista tulee ilmoittaa seuran whatsapp ryhmässä.

Maanomistajalta on pyydettävä lupa, jos puuhun aikoo kiinnittää standin.

Pukeutuminen jahtiin:
Metsästysasetuksen mukaan metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista tai oranssia
päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on
oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta.
Tämä ei koske rakennelman suojasta metsästävää henkilöä, eikä treestandiltä metsästävää jousimetsästäjää.
Maapassissa tulee aina pitä huomiovaatetusta, sekä siirryttäessä kopille/standille ja sieltä pois.

Rangaistukset:
Jos ampuu ns. säästettävän pukin ennen 15.11, menettää peuran seuralle paloiteltuna osoitetulla tavalla.
Muissa mahdollisissa rikkomuksissa toimitaan jahtipäällikön ja johtokunnan yhdessä päättämällä tavalla.

Vierailu:
Jäsen voi ottaa peurajahtIin vieraan maksamalla etukäteen seuran vierasmaksun.
Vieras noudattaa seuran vierailusääntöjä kaikilta osin. Vieras voi ampua isännän oman kiintiöluvan. Ei
pankkilupia.
Vierailun tarkoitus ei saa olla maksullinen jahti, vaan vieras voi ampua isännän oman luvan isännälle.
Vieraan tulee etukäteen esittää metsästyksenjohtajalle ampumakoetodistus, metsästyskortti ja aseenkantolupa.

Pankkiluvan maksu:
Pankkilupa tulee maksaa 7 vuorokauden kuluessa kaadosta.
Ennen maksun suorittamista ei voi saada uutta pankkilupaa.
Aikuisen lupa maksaa 30€ ja vasan 15€.
Maksetaan tilille FI74 5280 0040 0115 46.
Viitteeksi ampujan nimi, kaadettu eläin ja kaatopäivämäärä.

peurojen_sarvisuositukset.jpg