Hirven- ja peuranmetsästysMetsästysajat

Ajantasaiset metsästysajat voi tarkastaa Riistakeskuksen sivulta


Yhteisalueet

Salavaisten alueet ovat seuramme käytössä parittomina viikkoina.

Sydänperän alueella meillä on oikeus metsästää peuroja omalla vuoroviikollamme. Pelloilta kytättäessä täytyy kunnioittaa alueella olevia ruokintapaikkoja.


Hirven metsästys

Jahtipäällikkö: Ari Halonen 040 5540 586

Hirviseurueen metsästyssäännöt 2022-23


Valkohäntäpeuran metsästys


Jahtipäällikkö: Aleksi Ahlqvist, puh. 041-544 6261


Jokaisella peurajahtiin osallistuvalla on mahdollisuus ampua kaudella 2022-2023 peuroja pankista.

Henkilökohtaisia lupia ei ole. Yksi metsästäjä voi ampua yhden uroksen. Toista urosta ei saa ampua ilman jahtipäällikön erillistä lupaa (seuran peurat tai loppukauden urosvajaus). Toiselle metsästäjälle ei saa ampua urosta


Seura varaa itselleen 10-15 lupaa omaan käyttöönsä.


Jahtipäällikkö seuraa pankin käyttöä ja tarvittaessa määrää ammuttavan yksilön, tai sulkee pankin/keskeyttää jahdin. Peuroja ammuttaessa tulee varmistua metsästyksenjohtajalta, että lupia on jäljellä ja tammikuusta eteenpäin jokaisen kytikselle menevän tulee varmistua lupien riittävyydestä !


Peurajahdin edistymisestä tiedotetaan whatsapp ryhmässä sekä seuran nettisivuilla.


Alkukaudesta keskitytään vasojen ja naaraiden ampumiseen, pukeista pyritään säätämään kasvavat yksilöt koko kauden (RK:n ohjeistus). Uros/naaras suhde pidetään naarasvoittoisena.


Kaatoilmoitus on tehtävä jahtipäällikölle 24h sisällä !


Loppukaudesta ilmoitus tulee tehdä puhelimella tai sähköpostilla saman vuorokauden aikana. OmaRiistaan voi tehdä ilmoituksen kaadosta itse, mutta tästä tulee mainita jahtipäällikölle, jotta hän voi tarkistaa tiedot.


Haavakoista ja ohilaukauksista on ilmoitettava jahtipäällikölle välittömästi !!


Mikäli tilanne niin vaatii, voi peurapäällikkö määrätä kaadettavan eläimen sukupuolen/iän tai määrätä kaadetun eläimen käytettäväksi seuralle. Seuran peuran ampuja saa palkinnoksi yhden ilmaisen luvan.


Omalle tai toisen ilmoitetulle ruokinnalle mentäessä kytikselle ei tarvitse erikseen ilmoittaa jahtipäällikölle. Mentäessä muualle kuin ilmoitettuun ruokintaan (esim. peltokytis tai liikuteltava standi), tästä tulee ilmoittaa etukäteen jahtipäällikölle aina.


Koirajahtiin / yhteisjahtiin lähdettäessä tulee olla mukana joko jahtipäällikkö, tai varapäällikkö.


Jahtipäällikön tulee aina tietää koira/yhteisjahdeista ja suunnilleen alue minne ollaan menossa. Lisäksi koirajahdista tulee ilmoittaa seuran whatsapp ryhmässä.


Maanomistajalta on pyydettävä lupa, jos puuhun aikoo kiinnittää standin.


Metsästysasetuksen mukaan metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta.


Tämä ei koske rakennelman suojasta metsästävää henkilöä, eikä treestandiltä metsästävää jousimetsästäjää.
Maapassissa tulee aina pitää huomiovaatetusta, sekä siirryttäessä kopille/standille ja sieltä pois.


Pankkiluvan maksu

Pankkilupa tulee maksaa 7 vuorokauden kuluessa kaadosta. Ennen maksun suorittamista ei voi saada uutta pankkilupaa.


Jäsen maksaa peurajahtiin osallistumisesta 60 € joka käytetään 2 ensimmäisen luvan maksuun. Tämän jälkeen pankista aikuinen 35€ ja vasa 17,5€. Maksetaan tilille FI74 5280 0040 0115 46 Viitteeksi ampujan nimi, kaadettu eläin ja kaatopäivämäärä.


MAKSETTUJA LUPAMAKSUJA EI PALAUTETA, VAIKKEI SAALISTA SAISIKAAN.


Vieraat

Seuran vierassäännön mukaan vierasmaksu on 15€ päivä tai 25€ viikonloppu

Kytikselle voi ottaa maksimissaan 2 vierasta kerrallaan. Jäsen voi ottaa peurajahtiin vieraan mukaan suorittamalla vieraskorttimaksun seuralle ja esittämällä vieraan luvat peurapäällikölle etukäteen. Vieras voi ampua peuran, jolloin lupamaksu maksut ovat: Vasa 100€, naaras ja pikkupukki (alle 8 piikkiä) 200 €, iso pukki (8 piikkiä tai yli) 300€.

Vieraan jahdista vastaa lähtökohtaisesti isäntä, kuten myös mahdollisen haavakon jäljityksestä. Isäntä toimittaa maanomistajalle kaatopalan.