Tällä tietoa vuosittaisesta hirven- ja peuranmetsästyksestä. Täältä löytyvät mm. ohjeistukset.

Yhteisalueet:

Salavaisten alueet ovat seuramme käytössä parittomina viikkoina.
Sydänperän alueella meillä on oikeus metsästää peuroja omalla vuoroviikollamme. Pelloilta kytättäessä täytyy kunnioittaa alueella olevia ruokintapaikkoja.

Hirven metsästys:

Jahtikausi alkaa 12.10.2019. Kokoonnutaan kello 7.30 Elon kalliolle
Peltohirvet 1.9.2019. Kytikselle maanomistajan toiveesta.
Perinteinen naistenpäivä lauantaina 26.10.2019.

Jahtipäällikkö: Ari Kilpeläinen O4OO-924 340


Valkohäntäpeuran metsästys:

Jahtikausi alkaa kytistelyn osalta 1.9.2019 ja ajometsästyksen osalta 28.9.2019

Jahtipäällikkö Aleksi Ahlqvist,
puh. O41-544 6261

Peurajahdin säännöt 2019-2020

Jokaisella peurajahtiin osallistuvalla on mahdollisuus ampua kaudella 2019-2020 peuroja pankista.
Henkilökohtaisia lupia ei ole.
Yksi metsästäjä voi ampua yhden uroksen. Toista urosta ei saa ampua ilman jahtipäällikön erillistä lupaa (seuran peurat tai loppukauden urosvajaus).
Toiselle metsästäjälle ei saa ampua urosta

Seuralla on lupia 166.
Yhteisluvan pankissa on 200 lupaa lisäksi.


Seura varaa itselleen 10-15 lupaa omaan käyttöönsä.

Jahtipäällikkö seuraa pankin käyttöä ja tarvittaessa määrää ammuttavan yksilön, tai sulkee pankin/keskeyttää jahdin.
Peuroja ammuttaessa tulee varmistua metsästyksenjohtajalta, että lupia on jäljellä ja tammikuusta eteenpäin jokaisen kytikselle menevän tulee varmistua lupien riittävyydestä !


Peurajahdin edistymisestä tiedotetaan whatsapp ryhmässä sekä seuran nettisivuilla.


Alkukaudesta keskitytään vasojen ja naaraiden ampumiseen, pukeista pyritään säätämään kasvavat yksilöt koko kauden (RK:n ohjeistus).
Uros/naaras suhde pidetään naarasvoittoisena.

Kaatoilmoitus on tehtävä jahtipäällikölle 24h sisällä. Loppukaudesta ilmoitus tulee tehdä
puhelimella tai sähköpostilla viimeistään seuraavana aamupäivänä. OmaRiistaan voi tehdä ilmoituksen kaadosta itse, mutta tästä tulee mainita jahtipäällikölle, jotta hän voi tarkistaa tiedot.
Lahtivajalla olevalle lomakkeelle voi myös tehdä kaatoilmoituksen,
josta tulee ilmetä: kaataja, kaadettu eläin ja sen tiedot, paikka, koordinaatit, rekisterinumero ja maanomistaja.

Mikäli tilanne niin vaatii, voi peurapäällikkö määrätä kaadettavan eläimen sukupuolen/iän tai määrätä kaadetun eläimen käytettäväksi seuralle.

Seuran peuran ampuja saa palkinnoksi yhden ilmaisen luvan.


Jahtiin meneminen:

Omalle tai toisen ilmoitetulle ruokinnalle mentäessä kytikselle ei tarvitse erikseen ilmoittaa jahtipäällikölle.
Mentäessä muualle kuin ilmoitettuun ruokintaan (esim. peltokytis tai liikuteltava standi), tästä tulee ilmoittaa etukäteen jahtipäällikölle aina.


Koirajahtiin/ yhteisjahtiin lähdettäessä tulee olla mukana joko jahtipäällikkö, tai varapäällikkö.Jahtipäällikön tulee aina tietää koira/yhteisjahdeista ja sunnilleen alue minne ollaan menossa. Lisäksi koirajahdista tulee ilmoittaa seuran whatsapp ryhmässä.


Maanomistajalta on pyydettävä lupa, jos puuhun aikoo kiinnittää standin.Pukeutuminen jahtiin:
Metsästysasetuksen mukaan metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta.
Tämä ei koske rakennelman suojasta metsästävää henkilöä, eikä
treestandiltä metsästävää jousimetsästäjää.
Maapassissa tulee aina pitää huomiovaatetusta, sekä siirryttäessä kopille/standille ja sieltä pois.Pankkiluvan maksu:
Pankkilupa tulee maksaa 7 vuorokauden kuluessa kaadosta. Ennen maksun suorittamista ei voi saada uutta pankkilupaa.

Jäsen maksaa peurajahtiin osallistumisesta 60 € joka käytetään 2 ensimmäisen luvan maksuun. Tämän jälkeen pankista aikuinen 35€ ja vasa 17,5€. Maksetaan tilille FI74 5280 0040 0115 46 Viitteeksi ampujan nimi, kaadettu eläin ja kaatopäivämäärä.


MAKSETTUJA LUPAMAKSUJA EI PALAUTETA, VAIKKEI SAALISTA SAISIKAAN.Vieraat:
Seuran vierassäännön mukaan vierasmaksu on 15€ päivä tai 25€ vklp.

Kytikselle voi ottaa maksimissaan 2 vierasta kerrallaan.
Jäsen voi ottaa peurajahtiin vieraan mukaan suorittamalla vieraskorttimaksun seuralle ja esittämällä vieraan luvat peurapäällikölle etukäteen.
Vieras voi ampua peuran, jolloin lupamaksu maksut ovat:
Vasa 100€, naaras ja pikkupukki (alle 8 piikkiä) 200 €, iso pukki (8 piikkiä tai yli) 300€.

Vieraan jahdista vastaa lähtökohtaisesti isäntä, kuten myös mahdollisen haavakon jäljityksestä.
Isäntä toimittaa maanomistajalle kaatopalan.